Genel Özellikler

Kullanılmakta olan en eski metallerden biridir. Simyacılar kurşunu, en eski metal olarak düşünüp Satürn gezegeniyle özdeşleştirmişler ve onun simgesiyle göstermişlerdir. Çanakkale yöresindeki tarihi ” Abydos ” şehrinde bulunan bir figür M.Ö. 3000 yılına aittir. İlk üretim yapılan kurşun madenlerinden en iyi bilineni Balıkesir’de Balya – Karaaydın madenidir. Mısır’da eski Mısır medeniyetine ait kurşun borular bulunmuş ve kurşun lehimlerin çeşitli alanlarda kullanıldığı saptanmıştır. Finikeliler Kıbrıs, Sardunya ve İspanya’da kurşun madenleri işletmişlerdir.

Yer kabuğunda bulunma sıklığı 12.5 g/t dur. Nabit ( doğal ) olarak bulunabilen metaller arasında yer alır. Kurşunun en çok rastlanılan cevherleri, sülfür minerali galen ( PbS ) ve onun oksitlenmiş ürünleri olan serüsit ( PbCO3 ) ve anglezit’dir (PbSO4). Bu mineraller arasında en önemli olanı galendir.

Genel olarak sfalerit ( ZnS ), gümüş ve pirit ( FeS2 ) ile birleşik halde bulunur. Kullanımdaki kurşunun yarısından fazlası geri elife erden gelmektedir.

Kimyevi Özellikler

Kurşun ( Pb ) atom numarası 82 ve atom kütlesi 207,19 olan mavi-gümüş rengi karışımı bir elementtir. 327,5 °C de erir ve 1740 °C de kaynar. Doğada, kütle numaraları 208, 206, 207 ve 204 olmak üzere 4 izotopu vardır. Kurşunun son katmanında 4 açık elektron olmasına rağmen, genellikle bileşiklerinde +4 yerine +2 değerlik alır. Çünkü kalan son 2 elektron kolayca iyonize olabilir. Nitrattan ve klorattan farklı olarak Kurşun ( II ) tuzları suda çok daha az çözünür. Kurşunun kararlı bileşiklerinde ( tetraethylead veya tetramethylead gibi ) kurşun direkt olarak bir karbon atomuna bağlanmıştır. Bu bileşikler kaynama noktaları, sırasıyla 110 °C ve 200 °C olan renksiz sıvılardır. Yer kabuğunda bulunma sıklığı 12,5 g/t dur. Nabit (doğal) olarak bulunabilen metaller arasında yer alır.

Kurşunun en çok rastlanılan cevherleri, sülfür minerali galen ( PbS ) ve onun oksitlenmiş ürünleri olan serüsit ( PbCO3 ) ve anglezit’dir (PbSO4). Bu mineraller arasında en önemli olanı galendir. Genel olarak sfalerit ( ZnS ), gümüş ve pirit ( FeS2 ) ile birleşik halde bulunur.

Elde Edilişi

Kurşun cevherleri yer altından kazma, patlatma, kırma ve öğütme aşamalarından geçirilerek çıkarılır ve daha sonra ekstraktif metalurji yöntemleriyle işlenirler.

Köpük flotasyonu prosesi, kurşunun, beraberinde bulunan kaya ve toprak parçalarından ayrılarak, %65-80 Pb içeren bir konsantrede toplanmasını sağlar. Kurşun konsantresi kurutulduktan sonra pirometalurjik işlemlerle önce sinterlenir ve sonra da %97 Pb içerecek şekilde ergitilir. Ürün aşamalı bir şekilde soğutularak, kurşundan daha hafif empüritelerin ( safsızlıklar ) dross tabakası oluşturacak şekilde yüzeyde toplanması ve uzaklaştırılmaları sağlanır.

Ergimiş kurşun bulyonunda kalan empüritelerin de bir sonraki aşamada, üzerinden hava geçirilen bir ergitme işlemiyle curuf fazında toplanarak ayrışmaları ve kurşunun safiyetinin de %99.9 a çıkması sağlanır.

Kullanım Alanları

Ürünlerimizin saflık oranı talebe göre %99,5 ile %99,9 arasında değişiklik göstermektedir.

Kurşun levha imalatı; 1400C’ye kadar ısıtılmış ocakta eritilen kurşun, kalıplara dökülerek külçe elde edilir. Ardından bu külçeler yüksek tonajlı silindirlerde ezilerek istenilen en-boy ve kalınlıklarda sac elde edilinceye kadar ezilir ve nakliye sırasında hasar görmemesi için rulo haline getirilerek istiflenir.

  • Radyasyona önlem olarak laboratuarlarında X ışınlarından korunmak amacı ile hastaneler, diş ve veteriner kliniklerinde kullanılır.
  • Yapı işlerinde kullanılmak amacı ile çatı kaplama işlerinde,düz ve eğimli yerlerin kaplanmasında. Camilerin çatı ve kubbelerinin yapımında. Duvar etekleri. Hendekler. Korkuluklar için kullanılırlar.
  • Korozyonu önlemek için asit depolarında kullanılır. asit boşaltmaları ve bütün detaylı kurşun işlerinde kullanılır.
  • X-RAY İyi bilindiği gibi X-ray . kontrolsüz ve yönlendirilmeden insan vücuduna teması halinde vücudu tahriş edici hatta sonucu ölüme varabilecek sonuçlar doğurmaktadır. Sonuç itibariyle x-ray tüplerinde izolasyonu sağlamak için çeşitli metallerden faydalanılmaktadır. İki adet güvenli korunma seçeneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki diğerine göre birkaç dezavantajı olan özel koruyuculu sıvadır. diğeri ise hiçbir dezavantajı olmadan en iyi ve tam korumayı sağlayan kurşundur

Kurşun Levha Boyutları

Saf ve alaşımlı kurşun levha boyutları

  • Yukarıda boyutları belirtilmiş olan kurşun levhalar piyasada mevcut rağbet gören ölçülerde üretilmiş levhalardır ve müşteri isteği doğrultusunda kalınlık (mm) ve boyutlarda özel imalatlarımız da mevcuttur.
  • Bu konuda firmamız yetkilileri ile görüşüp detaylı bilgi alabilirsiniz.